1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Podziękowania

Gdyński Klub Imprez na Orientację „Z kompasem.pl" składa podziękowanie za świetną wspólną zabawę podczas IV Rajdu dla wszystkich uczestników z Gdyni, którzy w liczbie 100 stanowili najliczniejszą ekipę na Rajdzie.
***
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dziękuje! Noc Muzeów już za nami. Było kolorowo, różnorodnie, głośno... A wszystko to dzięki pomocy zaprzyjaźnionych instytucji, osób prywatnych i grup. Składamy serdecznie podziękowania: Orkiestrze Reprezentacyjnej MW, Kompani Reprezentacyjnej MW, Ośrodkowi Nurków i Płetwonurków WP, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW, zespołowi Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera", kpt. mar. pil. Sebastianowi Bąblowi z Brygady Lotnictwa MW, chor. Piotrowi Skalskiemu z Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera", Adventure Park Kolibki, Firmie ,,FLORIAN" USŁUGI BHP I PPOŻ kompleksowa ochrona przeciwpożarowa, ZHP, Centrum Kultury w Gdyni, Restauracji „Kotwica", WKU Gdynia, wolontariuszom: Annie Kaźmierczyk, Stanisławowi Krysiewicz, Filipowi Musze, Monice Piotras, grupom rekonstrukcyjnym: 2 Morskiemu Pułkowi Strzelców, Chorągwi Jakuba Wejhera, G.O.O.D., Norra Regemente, Rakkasans, SGO Pomorze, Jednostce Strzeleckiej 3102 SODS Gdańsk Związku Strzeleckiego „Strzelec".