1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Rodzina bliżej siebie - zaproszenie na zajęcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Gdyni do udziału w projekcie „Rodzina bliżej siebie" panelu osób niepełnosprawnych.
Każdej osobie niepełnosprawnej zapewnia indywidualnego doradcę ds. osób niepełnosprawnych oraz indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe. Zatrudnia trenera pracy, który pomaga w znalezieniu pracy. Oferuje kursy i szkolenia zawodowe, indywidualne i grupowe wsparcie psychologa.
W klubie: zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, zajęcia komputerowe, wyjścia do placówek kulturalno-oświatowych na terenie Trójmiasta
Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Wendy 7/9 w Gdyni, IV piętro.
Kontakt: Aleksandra Pakólska - koordynator panelu lub doradcy ds. osób niepełnosprawnych, tel. 58 620 88 07, 58 620 88 23, e-mail a.pakolska.rbs@gmail.com.
Strona internetowa: http://www.rodzinablizejsiebie.pl/panel-2/.