1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Warsztaty dla rodziców w Tarabum Cafe

Tarabum Cafe 9 (ul. Abrahama 8) zaprasza:

- w dniach 24.06 - 1.07.2013 r. w godz. 10.00 - 12.00 na warsztaty chustowe, grupa podstawowa - warsztaty prowadzone będą przez certyfikowanego doradcę noszenia, z ponad 3 letnim doświadczeniem w pracy z rodzicami Martę Alabrudzińską. Koszt uczestnictwa - 50 zł za osobę, 80 zł za parę;

- 25.06.2013 r. o godz. 17.00 na szkolenie dotyczące pierwszej pomocy pediatrycznej dla rodziców i opiekunów. Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny specjalizujący się w pierwszej pomocy pediatrycznej. Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.
Czas trwania zajęć: 2 - 2,5 godz. Koszt udziału: 50 zł/osobę.

Kontakt: tel. 884 939 883, e-mail: tarabum@tarabum.pl.