1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Ważne informacje

Akademia Prawa „Lex specialis" działająca przy Centrum Integracja w Gdyni zaprasza na bezpłatne szkolenie: „(Prawie) wszystko o prawach konsumenta".
Podczas spotkania 18.06.2013 r. będzie można dowiedzieć się m.in. kim jest konsument, gdzie są uregulowane prawa konsumenta, jakie obowiązki ma konsument, gdzie można zawrzeć umowę, jakie mamy prawa przy zakupie towaru poza lokalem przedsiębiorstwa, co to znaczy zawrzeć umowę na odległość, co zrobić jeśli towar jest niezgodny z umową, czym jest i jak powinna zostać złożona reklamacja, gwarancja - jak z niej korzystać, gdzie można udać się po poradę. W trakcie spotkania przewidziana jest dyskusja z możliwością zadawania innych pytań.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie centrum Integracja przy ul. Traugutta 2 w godz. 17.00 - 19.00.
Lista uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, Tel. 58 660 28 38, e-mail: gdynia@integracja.org, osobiste zgłoszenia: CIG w Gdyni przy ul. Traugutta 2.

***

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni we współpracy z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zmian w zasadach ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, obowiązujących od 1.10.2013 r.
Szkolenie odbędzie się 19 czerwca 2013 r. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 (sala 107, I piętro, w godz. 14.00 - 15.00).

***

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną omówione zmiany dotyczące zasad korzystania z ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok.
Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2013 r., w siedzibie urzędu przy ulicy Hutniczej 25 (sala nr 304, III piętro w godzinach od 16.00 do godz. 17.00).