1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Wycieczkowce w gdyńskim porcie