1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Apel do uczestników strajków sierpniowych

Wszystkich uczestników strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni, Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna prosi o pilny kontakt.

Fundacja tworzy archiwalny zbiór dokumentów tekstowych, fotograficznych i multimedialnych opisujących historyczne wydarzenia w Gdyni w 1980 i 81 roku. Zbiory udostępniane są w lokalu Fundacji przy ul. Morskiej 9a w Gdyni, (przy Dworcu PKP Gdynia Główna), a także na stronach internetowych: www.gdynia-1980.pl, www.fundacja-pih.pl oraz w publikacjach książkowych i albumach.

Kontakt:
e-mail: f-pih@wp.pl , andrzej_kolodziej@wp.pl, tel. 792 453 909.