1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Bardzo ważne zmiany w organizacji ruchu

Ograniczenia w parkowaniu aut na alei Jana Pawła II i ul. Orłowskiej. Już od piątku, 21 czerwca, na takie zmiany muszą przygotowani byćkierowcy w Gdyni.
Wszystko po to, by miejsca te uwolnić od stojących wszędzie aut, a spacerowicze nie musieli przeciskać się pomiędzy gęsto zaparkowanymi pojazdami.

Wzdłuż lewych krawędzi obu jezdni al. Jana Pawła II obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Pojazdy pozostawione w tym miejscu będą usuwane na koszt ich właścicieli. Jednocześnie parking zlokalizowany przy ul. Waszyngtona pomiędzy ulicami Pułaskiego i Hryniewickiego przeznaczony jest dla autobusów.

W Orłowie zmiany w organizacji ruchu obejmują ul. Orłowską od skrzyżowania z ul. Zaciszną do plaży. Polegają one na wprowadzeniu po lewej stronie ul. Orłowskiej za skrzyżowaniem z ul. Zaciszną znaku B-35 „zakaz postoju", który nie będzie dotyczyć zaopatrzenia w godzinach 22.00 - 8.00. Po prawej stronie powyższego odcinka pozostawiony zostanie istniejący już znak B-36 „zakaz zatrzymywania się", który również nie będzie dotyczyć zaopatrzenia w godzinach 22.00 - 8.00. Za wjazdem do Tawerny Orłowskiej obowiązywać będzie znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach", który dotyczyć będzie wszelkich pojazdów.
Zarząd Dróg i Zieleni prosi kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do nowego oznakowania.