1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Jacek Friedrich dyrektorem Muzeum Miasta Gdyni

Od września br. dyrektorem Muzeum Miasta Gdyni będzie dr Jacek Friedrich, historyk sztuki, pasjonat regionu, zabytków i architektury. Na stanowisku zastąpi Dagmarę Płazę-Opacką, która placówką kieruje od prawie 15 lat.

- Jacek Friedrich przedstawił fascynującą koncepcję funkcjonowania muzeum w przyszłości - podkreślił prezydent Wojciech Szczurek, który, 14 czerwca 2013 r., przekazał w siedzibie muzeum informację o nominacji. - Będzie to twórcza kontynuacja dotychczasowej działalności, ale i rozwijanie nowych pomysłów - dodał.
- Muzeum jest na bardzo dobrej drodze - zaznaczył Jacek Friedrich. Przyszły dyrektor już zastanawia się jednak nad modyfikacjami formuły funkcjonowania muzeum. Planuje m.in. ograniczyć stałą wystawę, a zainteresowanie historią Gdyni przenieść na ekspozycje czasowe, poświęcone konkretnym tematom z nią związanym. Myśli też o publikacjach, zarówno naukowych, jak i tych skierowanych do dzieci.
Na nowe pomysły wystawiennicze trzeba będzie jednak poczekać co najmniej dwa lata, ponieważ przynajmniej tyle trwa okres przygotowywania dobrej ekspozycji. Na początku dyrektorowania Jacka Friedricha muzeum, które w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia, będzie się skupiać na kontynuowaniu dotychczasowych przedsięwzięć wystawienniczych i realizacji już zaplanowanych.
Oficjalnie stanowisko dyrektora dr Jacek Friedrich obejmie 1 września 2013 r., bowiem do końca sierpnia swoją kadencję sprawować będzie Dagmara Płaza-Opacka, która muzeum kieruje od 1998 r. Uczyniła z tej placówki miejsce tętniące artystycznym życiem, realizując niezwykłe projekty, zarówno historyczne, jak i kulturalne.

Jacek Friedrich urodził się w 1965 r. w Gdańsku. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2000 r. obronił pracę doktorską. Pracuje w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Gdańsku. Jego naukowe zainteresowania obejmują przede wszystkim historię architektury nowożytnej i nowoczesnej.