1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Najlepsi młodzi biolodzy w województwie

Piotr Karaś z III LO w Gdyni najlepszym bilogiem wśród uczniów liceów ogólnokształcących naszego województwa. Piotr jest laureatem XIV Konkursu o Nagrodę im. Małgorzaty Dominiak dla najlepszego ucznia-biologa z liceów ogólnokształcących Województwa Pomorskiego w 2013 roku.
Najlepszych wybierało jury w składzie:
Prof. dr hab. Piotr Dominiak - przewodniczący; Mgr Krzysztof Balcerzak; Dr Krystyna Burkiewicz;. Dr Lilianna Hoppe;. Prof. dr hab. Stanisław Kryszewski; Mgr Urszula Proll; Dr Anna Sternicka.
A oto laureaci:
1. Nagroda Główna (2500 zł) - Piotr Karaś - III LO Gdynia - nauczycielka biologii mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska;
2. Dwie Nagrody I (po 1000 zł):
- Olga Kałużna - III LO Gdańsk - nauczycielka biologii mgr Hanna Szarafińska;
- Sonia Woch - III LO Gdynia - nauczycielka biologii mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska;
3. Cztery Nagrody II -(po 500 zł):
- Małgorzata Dwulit - I LO Słupsk - nauczycielka biologii mgr Barbara Meyza;
- Robert Kupis - II LO Słupsk - nauczycielka biologii mgr Tamara Kropiowska;
- Krzysztof Sroka - I ALO Gdynia - nauczyciel biologii mgr inż. Leszek Ciesielski;
- Michał Żuk - XIV LO Gdynia - nauczycielka biologii mgr Katarzyna Kudela;
4. 5 wyróżnień (nagrody rzeczowe)
- Aleksandra Cuppa - I LO Słupsk - nauczycielka biologii mgr Barbara Meyza;
- Adrian Gęsicki - II LO Słupsk - nauczycielka biologii mgr Tamara Kropiowska;
- Nicola Leończyk - II LO Słupsk - nauczycielka biologii mgr Tamara Kropiowska;
- Sandra Ludwichowska - I ALO Gdynia - nauczyciel biologii mgr inż. Leszek Ciesielski;
- Kamila Walas - II LO Kwidzyn - nauczycielka biologii mgr Alicja Tubaja.