1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

O usługach opiekuńczych...

Grupa wsparcia „SAMI SOBIE" działająca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni, zaprasza rodziny, opiekunów i osoby zainteresowane na spotkanie pt. „Centrum Usług Opiekuńczych w Gdyni"
Spotkanie odbędzie się 25.06.2013 r. o godz. 17.30 w siedzibie DDPS przy ulicy Gen. Maczka 1.
Wstęp wolny.