1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Trwają wystawki

Mieszkańcy kolejnych dzielnic Gdyni mogą pozbyć się niepotrzebnych gratów. 22 czerwca 2013 r. wystawki odbędą się w dzielnicach: Redłowo, Orłowo i Mały Kack.

Mieszkańcy wystawiają odpady w soboty do godz. 12.00 przy pergoli śmietnikowej, przed własną posesją lub na chodniku przy krawężniku. Zbierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, okna, drzwi, dywany, opony itp.

Prosimy mieszkańców, aby nie wystawiali odpadów zmieszanych oraz niebezpiecznych.