1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Urlop Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych informuje, iż z uwagi na przerwę urlopową w miesiącu lipcu 2013 r. Stowarzyszenie zawiesza swoją działalność, a spotkania Stowarzyszenia w Centrum Organizacji Pozarządowych nie będą się odbywały.