1104 (704) 2013-06-21 - 2013-06-27

Uwaga! Zmiany w ruchu na Chwarznieńskiej

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w związku z przebudową ul. Chwarznieńskiej i budową obiektów mostowych na leśnym odcinku tej drogi zmieniona jest organizacja ruchu. Na odcinku długości 500 m samochody w obu kierunkach poruszają się po nowo wybudowanym odcinku jezdni. Taka organizacja ruchu przewidziana jest wstępnie do końca 2013 r.
ZDiZ przeprasza za utrudnienia i prosi kierujących o dostosowanie się do zmienionej tymczasowo organizacji ruchu.