1105 (705) 2013-06-28 - 2013-07-04

Aktywni w ratowaniu życia - kurs

Rada Dzielnicy Dąbrowa oraz Stowarzyszenie KrewAktywni zaprasza na bezpłatne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy „Aktywni w Ratowaniu Życia".
Szkolenie trwa 12 godzin zegarowych i odbywa się w systemie weekendowym (2 x 6h) lub wieczorowym (3 x 4h). Zajęcia są bogate w symulacje i pokazy, dzięki którym uczestnicy kursu zdobędą liczne umiejętności praktyczne.
Program szkolenia, terminy oraz karta zgłoszeniowa na: www.radadabrowa.pl.

ikona