1105 (705) 2013-06-28 - 2013-07-04

Dla opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych

Jeżeli mieszkasz w Gdyni, opiekujesz się zależną osobą niepełnosprawną i potrzebujesz wsparcia - zgłoś się do Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni.
Centrum organizuje cykl szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi (w podeszłym wieku, przewlekle chorych, po przebytych urazach). 30-to godzinny kurs obejmuje naukę pielęgnacji, usprawniania i właściwej opieki nad osobą zależną, a także pozwoli nabyć wiedzę o możliwościach uzyskania dodatkowego wsparcia.
Zajęcia odbywają się popołudniami w tygodniu oraz w soboty. Kolejne cykle szkoleń będą organizowane do października 2013 r.
Istnieje możliwość zabezpieczenia opieki domowej dla podopiecznych na czas trwania zajęć.
Udział w kursie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Projekt dofinansowany przez Miasto Gdyni.
Kontakt: sekretariat Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8, tel. 58 667 81 83 lub 84, e-mail: centrum.o.pio.caritas.pl.

ikona