Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1105 (705) 2013-06-28 - 2013-07-04

Zapisy do...

Dyrekcja Punktu Przedszkolnego „Magiczny Zamek'' zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia opiekuńcze w czasie wakacji do Małego Kacka, ul. Łowicka 86 A. Trwają także zapisy na rok szkolny 2013/14 do grupy młodszej oraz na ostatnie wolne miejsca do grupy „zerówkowej". Punkt Przedszkolny, wpisany do ewidencji szkół i przedszkoli Wydziału Edukacji realizuje nauczanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez MEN.
Zajęcia odbywają się w dwóch językach: głównie angielskim (także z native speakerem - każdego dnia) i polskim. Rozwój dzieci wspomagany terapią logopedyczną, pedagogiczną. Zapewniona stała opieka psychologa. Bogata oferta zajęć dodatkowych: tańce, karate, gimnastyka korekcyjna, j. hiszpański.
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, tel. 517 195 596. Strona internetowa: www.magiczny-zamek.pl, e-mail: magiczny-zamek@wp.pl.

***

Szkoła Podstawowa nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, ul. Gen. J. Hallera 9, ogłasza nabór do klasy zerowej (5 i 6-latki), a także do innych klas w roku szkolnym 2013/2014.
Oferta placówki:
- wykształcona kadra surdopedagogów, logopedów, psycholog i pedagog szkolny,
- zapewnienie ciągłości nauczania od klasy zerowej, przez gimnazjum do liceum,
- kilkuosobowe zespoły klasowe oraz realizacja autorskich programów opracowanych specjalnie dla dzieci z dysfunkcjami słuchu zapewniają indywidualizację nauczania oraz bezstresową naukę,
- systematyczne, indywidualne zajęcia z logopedii i rewalidacji, nauka języka migowego dlachętnych rodziców,
- bezpłatny dowóz do szkoły dla uczniów z Trójmiasta,
- bogata baza multimedialna,
- stała współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami mającymi ofertę dla osób niesłyszących (realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i rodziców),
- bogata oferta dodatkowych zajęć artystycznych dla młodszych i starszych uczniów,
- udział w festiwalach i przeglądach teatralnych,
- bezpłatny basen od czwartej klasy,
- smaczne, 3-daniowe obiady, po lekcjach opieka w świetlicy.
Więcej informacji na temat szkoły można znaleźć na stronie internetowej: www.szkolydlagluchych.pl. Dane szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, 81-453 Gdynia, ul. Gen. J. Hallera 9, tel./fax 58 622 22 24, e-mail: zso6.sekretariat@op.pl. Strona internetowa: www.niedoslyszacy.gimnazjum10.pl.

***

Gdyńskie Zaoczne Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych prowadzi zapisy do wszystkich klas absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Kontakt: 81 - 067 Gdynia, ul. Morska 192, tel. 58 623 06 33 lub 666 856 410.

***

11-12 Hufiec Pracy w Gdyni:
- ogłasza zapisy młodzieży do klas I, II, III gimnazjalnych na rok szkoleniowy 2013/2014 r. z przyuczeniem zawodowym. Zaprasza wszystkich chętnych do składania podań w sekretariacie, ul. Śląska 53 (budynek Gdynia House) V piętro. Informacje pod nr tel. 58 661 30 26; 502 857 885;
- organizuje kurs potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego dla pracodawców i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Uzyskane uprawnienia są zgodne z wymogami Ministra Edukacji Narodowej.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 661 30 26, 502 857 885 lub w siedzibie hufca Gdynia, ul. Śląska 53 w godz. 8.00 - 15.00;
- ogłasza rekrutację kandydatów do udziału w bezpłatnym Projekcie „Nowe Perspektywy" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami mogą być osoby w wieku 18 - 25 lat, nie uczące się, absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących. Wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów. Liczba miejsc ograniczona.
Zajęcia w ramach projektu: treningi i warsztaty psychologiczne, indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty doradztwa zawodowego, szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości, profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL START, kursy języków obcych, szkolenia zawodowe (np. kucharz, spawacz, wizaż i stylizacja paznokci, grafik komputerowy, monter wykończenia wnętrz, florystyka), staże zawodowe, kurs prawa jazdy;
- ogłasza zapisy na kształcenie zawodowe w systemie kursowym dla osób niepełnoletnich z ukończonym gimnazjum lub niepełnym zawodowym. Kształcenie zakończone jest uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zawodach rzemieślniczych, tj.: blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy, dekarz, złotnik - jubiler, murarz, stolarz, tapicer, elektromechanik, krawiec, florysta, kamieniarz, monter - elektryk, ślusarz i inne.
W trakcie odbywania praktyk zawodowych uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.
Wiecej informacji: 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53, telefonicznie: 58 661 30 26, 502 857 885 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

***

Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2013/ 2014 do:
- Technikum Budowlanego o 4 - letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - zapewniona nauka w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 3 - letnim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe może uczeń odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni.

***

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni prowadzi nabór na następujące kierunki: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej. Rekrutacja trwa do 21 sierpnia 2013r.
Informacje można uzyskać w siedzibie szkoły, 81-346 Gdynia ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17. Strona: www.msz.vti.pl.

***
W dniach 1 - 12 lipca 2013 r. Akademia Muzyczna Szansa na Dąbrowie (ul. Lubczykowa 2a/2) zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty bębniarskie, warsztaty plastyczne oraz warsztaty w prawdziwym studio muzycznym. Szczegóły: www.muzycznaszansa.com. Zapisy pod numerem tel. 536 862 837. 

ikona