1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Aktywne wakacje młodzieży z Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 1 biorą udział w wakacyjnym projekcie w ramach Programu „Młodzież w działaniu". Tym razem osiem lipcowych dni spędzą w bułgarskich górach, współpracując wraz z młodzieżą z Turcji, Bułgarii i Estonii. Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch", dzięki zastosowaniu edukacji nieformalnej, pozwoli na wypracowanie wspólnych sposobów aktywnego i zdrowego stylu życia. Współpraca czterech państw jest wynikiem dwóch projektów szkolnych Comenius koordynowanych przez gdyńską Jedynkę.
Szczegóły bogatej współpracy międzynarodowej Gimnazjum nr 1 znajdują się na stronie: www.jedynkaprojekty.wordpress.com.