1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Gdyńscy uczniowie zwyciężyli w I Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych

Uczniowie z XII Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni zwyciężyli w I Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Przegląd odbył się w dniach 21 - 22 czerwca 2013 r. w Nowym Sączu.

W konkursie startowało 15 klas mundurowych reprezentujących poszczególne województwa.
Województwo pomorskie i miasto Gdynię reprezentowali uczniowie klasy obronnej XII Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni.
Gdyńscy uczniowie po bardzo zaciętej i wyrównanej walce, wyprzedzili ekipę gospodarzy z Nowego Sącza i zespół z Dęblina.
Przegląd składał się z dwóch konkurencji - pokazu obowiązkowego i pokazu dowolnego. Po zsumowaniu liczby punktów z tych dwóch konkurencji komisja sędziowska złożona z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym: Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wyłoniła drużynę, która zdobyła pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji.

Drużyna z Gdyni wystąpiła w składzie: Karolina Pałasz, Lidia Stachecka, Izabela Syta, Martyna Kędzierska, Kamila Dampc, Sebastian Żołnowski, Maciej Ziemann, Patryk Sendecki, Bartosz Wójcikowski, Patryk Roznerski, Gracjan Nadolski, Patryk Wyszyński, Mateusz Gadaliński i Jakub Majerowski.

Gratulacje gdyńskim uczniom złożył osobiście w dniu 27 czerwca 2013 r. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
Ten ogromny sukces nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca szkoły z JW 4024, czyli Gdyńskim Oddziałem Zabezpieczenia Marynarki Wojennej, dowodzonym przez kmdr. Krzysztofa Haponiuka oraz pracy kpt. Bartosza Kucharskiego, który ze strony JW 4024 był głównym koordynatorem współpracy z XII Liceum Ogólnokształcącym.