1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Podziękowania

Rada Dzielnicy Redłowo dziękuje wszystkim za pomoc przy organizacji „Festynu Sportowego" 22 czerwca 2013 r., a zwłaszcza: warsztatowi samochodowemu JANAT, Zakładowi Remontowo - Budowlanemu ADREM, Agencji Usługowej MGW Małgorzata Wodzinowska, sklepowi „Żabka" przy ul. Boh. Star. Warszawskiej 6, Cukiernictwu - Brunon Formela, Real Gdynia, dyrekcji i nauczycielom SP 34, Aviva - Danuta Skierska, panu Patrykowi Michna - nauczycielowi W-F z Gimnazjum nr 10. Szczególne podziękowanie za wielki wkład pracy dla radnego Edwarda Dranikowskiego.
***
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Grottgera 19 pragną wyrazić ogromną wdzięczność za pomoc, zaangażowanie oraz wkład w organizację Festynu Rodzinnego, 15 czerwca 2013 r. Szczególny uśmiech kierowany jest do: Zarządu Rady Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni, Adama Jakubowskiego, Józefa Masiaka, Macieja Szulwacha (z Adventure Park w Sopocie).
Jesteśmy dumni, że posiadamy takich wzorowych partnerów, przyjaciół, z którymi połączył nas wspólny cel - świetna i bezpieczna zabawa, rozwój oraz radość i uśmiech dziecka. Dziękujemy, że chcieli Państwo poświęcić nam swój czas. Dziękujemy za uświetnienie i uatrakcyjnienie festynu swoją obecnością. Do podziękowań dołączamy serdeczne i ciepłe pozdrowienia, wypełnione szczerą przyjaźnią i sympatią.
***
Rada Dzielnicy Obłuże składa serdeczne podziękowania sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia festynu rodzinnego „Powitanie Lata na Obłużu, który odbył się 22 czerwca 2013 r. Są to: Parafia pw. św. Andrzeja Boboli na Obłużu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., OPEC Gdynia Sp. z o.o., EDF Wybrzeże S.A., MAKRO Cash and Carry Gdynia, CLICART.PL z Gdyni, DENTAL Pro, TRÓJMIASTO.PL.
***
Dyrekcja Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom i sympatykom za pomoc i wsparcie w realizacji wielu pomysłów i projektów przeprowadzonych przez Szkołę Sportową w roku szkolnym 2012/2013.
***
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 4 w Gdyni informuje , że na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego ROPS-P. 622.40.12, w dniach 10.11.2012 r. do 20.06.2013 r. przeprowadziło zbiórkę publiczną w wyniku której uzyskano łączną kwotę: 11 450 (jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
Celem zbiórki przeprowadzonej na terenie delikatesów ALMA było dofinansowanie wyjazdu młodzieży gimnazjum na wycieczkę edukacyjną po Polsce w ramach programu „Poznam, zanim zobaczę, z wizytą w stolicach krajów europejskich - Warszawa - Praga 2013". Program ten polega przede wszystkim na organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie poznają wybrany kraj i jego stolicę. Etapem kończącym każdy rok pracy jest konfrontacja uzyskanej na zajęciach wiedzy z rzeczywistością.
W tym roku szkolnym w myśl hasła Wincentego Pola „Cudze chwalicie swego nie znacie..." realizowaliśmy program po Polsce, a uczniowie nie tylko poznawali historię naszego kraju odwiedzając Warszawę, Sandomierz, Kraków, Wrocław ale i odkrywali uroki stolicy Czech - Pragi oraz szeroko rozumianą przyrodę zarówno Polski jak i naszych południowych sąsiadów.
Zbiórka publiczna, w której uczestniczyli uczniowie wraz ze swoim starszym rodzeństwem i rodzicami pozwoliła znacznie obniżyć koszty wyjazdu. Z uzyskanych pieniędzy opłaciliśmy przede wszystkim koszt wynajęcia autokaru.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 4 w Gdyni składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zbiórki publicznej, a przede wszystkim naszym darczyńcom klientom i pracownikom Delikatesów ALMA w Gdyni.