Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Staż w biurze patentowym - szansa na ciekawy zawód

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (ROIP) w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni, zaprasza chętnych do współpracy /odbycia stażu - na podstawie umowy zlecenia.
Ośrodek pełni funkcje informacyjne, doradcze i szkoleniowe w zakresie ochrony własności przemysłowej, oferuje także usługi związane z analizą literatury patentowej takie jak monitoring, poszukiwania i badania patentowe. W ramach nawiązanej współpracy mają Państwo szansę rozszerzyć swoją wiedzę o teoretyczne i praktyczne aspekty informacji patentowej i ochrony własności przemysłowej (w tym prowadzenie poszukiwań w bazach patentowych). Wybrana osoba zdobędzie także wiedzę o sposobie działania ROIP jako komórki doradczej i badawczej w działalności przedsiębiorstw - partnerów PPNT.
Termin: sierpień - wrzesień 2013 r. (4 tygodnie, 3 dni w tygodniu po 5 h).
Do głównych zadań realizowanych w ramach współpracy należeć będzie:
poznanie specyfiki funkcjonowania Ośrodka Informacji Patentowej;
uczestnictwo w bieżących pracach związanych z działalnością ROIP;
przygotowanie opracowań związanych z ochroną własności intelektualnej, w tym:
- opracowania na temat norm prawnych dotyczących własności intelektualnej w wybranych krajach (np. USA, Wielka Brytania, Niemcy, Chin, Japonia);
- zebranie aktualnych opłat urzędowych w UPRP, EPO, PCT, OHIM, a także w wybranych krajowych urzędach patentowych;
- analiza możliwości pozyskania funduszy unijnych rozszerzających działalność ROIP oraz umożliwiających dofinansowanie ochrony patentowej w przedsiębiorstwach;
- aktualizacja bazy własności przemysłowej Partnerów PPNT;
- przygotowanie artykułów promocyjnych (np. do publikacji na stronie www).
Staż odbyć mogą:
- studenci lub absolwenci uczelni wyższych;
- ze znajomością języka angielskiego w stopniu dobrym;
- umiejętnie obsługujących pakiet MS Office;
- komunikatywne;
- o wysokiej kulturze osobistej.
Mile widziana znajomość tematyki ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
Zgłoszenia: CV wraz z krótką informacją o tym, dlaczego chcą Państwo odbyć staż w ROIP należy przesyłać na adres e-mail: patent@gci.gdynia.pl do dnia 15 lipca br.
W tytule należy podać hasło - „współpraca/ staż w ROIP - zgłoszenie".
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowych informacji udziela:
Dorota Nocuń, Regionalny Ośrodek informacji Patentowej Pomorski Park Naukowo-Technologiczny al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, e-mail: d.nocun@gci.gdynia.pl, tel. +48 58 698 21 98.