1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Wycieczka

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdyni, ul. Świętojańska 5 - 7, przyjmuje zapisy na wycieczkę do Chorwacji - Dalmacji w dniach 5.09 - 14.09.2013 r.
Szczegółowy plan w biurze Związku, telefon 58 621 84 25.