1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

XIII edycja konkursu „Gdynia w fotografii” pod hasłem „Gdyńskie podwórka”

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu fotograficznego „Gdynia w fotografii" pod hasłem „Gdyńskie podwórka".

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić życie mieszkańców i piękno naszego miasta. Tegoroczna edycja ma na celu pokazanie gdyńskich podwórek, w których wychowywało się kilka pokoleń gdynian, tego fragmentu przestrzeni, które często są miejscem jakby „zagubionym w czasie", ze specyficzną architekturą i klimatem.

Mamy nadzieję, że nadesłane na konkurs zdjęcia ukażą zarówno podwórka modernistycznych kamienic z centrum Gdyni, jak i przydomowe podwórka dzielnicowe.

Prace można składać do 31 października 2013 r. we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie Gdyni.

Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na stronie www.mbpgdynia.pl.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela (w godz. 8.00-16.00): Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Partyzantów 39/IV, (wejście od ul. Kopernika), tel. 58 622 44 31, e-mail: dim@mbpgdynia.pl.