1106 (706) 2013-07-05 - 2013-07-11

Zapisy do...

Niepubliczne przedszkole „Świat Smyka", Chylonia, ul. Rozewska 25-29, wpisane do ewidencji placówek niepublicznych UM prowadzi zapisy na nowy rok przedszkolny 2013/2014. Zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Zapisy pod numerem tel. 605 29 07 69 oraz na miejscu w placówce. Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl.
***
Gdyńskie Zaoczne Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych prowadzi zapisy do wszystkich klas, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjum oraz szkoły podstawowej.
Kontakt: Gdynia, ul. Morska 192, tel. 58 623 06 33 lub 666 856 410.
***
Trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia w Akademii Morskiej w Gdyni. Kandydaci mogą składać aplikacje na 7 kierunków studiów w zakresie 30 specjalności. Osoby zainteresowane studiami w Akademii Morskiej w Gdyni mogą składać dokumenty na:
- Wydział Elektryczny (www.we.am.gdynia.pl).
Kierunek: Elektrotechnika, Specjalności: Elektroautomatyka Okrętowa, Komputerowe Systemy Sterowania, Elektroautomatyka;
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Specjalności: Elektronika Morska, Systemy i Sieci Teleinformatyczne.
- Wydział Mechaniczny (www.wm.am.gdynia.pl)
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, Specjalności: Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych, Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych, Inżynieria Eksploatacji Instalacji, Inżynieria Produkcji, Eksploatacja Siłowni Okrętowych II.
- Wydział Nawigacyjny (www.wn.am.gdynia.pl)
Kierunek: Nawigacja, Specjalności: Transport Morski, Technologie Offshorowe, Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim, Żegluga Arktyczna.
Kierunek: Transport, Specjalności: Transport i Logistyka, Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne.
- Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (www.wpit.am.gdynia.pl)
Kierunek: Zarządzanie, Specjalności: Logistyka i Handel Morski, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Internet i Multimedia w Zarządzaniu, Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, Informatyka w Transporcie i Handlu, Zarządzanie Informacją w Administracji Publicznej, Nowoczesne Narzędzia Zarządzania, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej.
Kierunek: Towaroznawstwo, Specjalności: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością, Organizacja Usług Turystyczno - Hotelarskich, Handel i Usługi - Menedżer Produktu, Usługi Żywieniowe i Dietetyka, Menedżer Produktu Kosmetycznego.
I tura rekrutacji potrwa do 23 lipca br. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.am.gdynia.pl.