1107 (707) 2013-07-12 - 2013-07-18

Gdynia - tu się po prostu dobrze żyje!

Gdynia jest miastem najbardziej lubianym przez swoich mieszkańców - tak wynika z „Diagnozy społecznej 2013". To kompleksowe badanie warunków i jakości życia Polaków, które od 2000 r. co dwa lata prowadzi zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Realizuje je Rada Monitoringu Społecznego z zaproszonymi ekspertami - naukowcami różnych specjalności, we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym.

Badanie uwzględnia rozmaite wskaźniki społeczne, takie jak: struktura demograficzno-społeczne gospodarstw domowych, dostęp do rynku pracy, świadczeń medycznych, kultury i wypoczynku, edukacja i nowoczesne technologie komunikacyjne, jakość i styl życia oraz cechy indywidualne obywateli.

To największe w kraju, a od bieżącej, siódmej edycji także i na świecie, tego typu badanie. Tegoroczna „Diagnoza Społeczna" została przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia. Wzięło w niej udział ponad 12 tys. gospodarstw domowych i blisko 26,5 tys. indywidualnych respondentów. Szczegółowe wyniki, które mają dać możliwie pełną odpowiedź na pytanie, jak Polacy żyją i w jakiej są kondycji, zostaną opublikowane jesienią w specjalnym raporcie.

Parada Niepodległości fot. Tomasz kamiński

GRATULUJĘ!
Prof. Janusz Czapiński - pod kierunkiem którego opracowane zostało badanie DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013:
To doprawdy jest fenomen - gdynianie w naszym ogólnopolskim badaniu, DIAGNOZA SPOŁECZNA, przeprowadzanym co dwa lata od 2000r., są ciągle w ścisłej czołówce mieszkańców bardzo zadowolonych ze w swoich miast. A od 2009 r. Gdynia jest w tej kategorii absolutnym liderem, nie mając sobie równych wśród pozostałych społeczności ponad 20 polskich miast, indagowanych przez naszych ankieterów. Tak się też okazało w badaniu, przeprowadzonym wiosną 2013r: blisko 40 procent gdynian odpowiedziało, że jest bardzo zadowolonych z życia w Gdyni. Gratuluję! To znakomity wynik, zważywszy, że są miasta, w których tak odpowiedziało zaledwie kilka procent mieszkańców.

Nie pytamy w naszym badaniu o to - dlaczego tak a nie inaczej mieszkańcy czują się w swoich miastach. To już sami Państwo wiecie najlepiej!


Czyste powietrze, woda i mnóstwo zieleni

Pierwsze skojarzenie z Gdynią to oczywiście morze i piękne, piaszczyste plaże. Powietrze jest tu czyste, a panujący klimat kojarzy się z uzdrowiskiem czy nadmorskim kurortem. Niektórzy mieszkańcy twierdzą nawet, że czują się, jakby zawsze byli na wakacjach.
Gdynia to także wspaniałe lasy zajmujące niemal połowę powierzchni miasta. Porastają morenowe wzgórza i stanowią naturalną otulinę dla osiedli. Niemal w sercu Gdyni położona jest enklawa ciszy i zieleni - rezerwat krajobrazowy „Kępa Redłowska" wraz z prawdziwym arcydziełem, wyrzeźbionym morską falą wybrzeżem klifowym.

Co roku na plażowiczów czekają cztery kąpieliska, jak na przykład to w Śródmieściu, na którym w tym roku powiewa „Błękitna Flaga". To międzynarodowe wyróżnienie świadczące o nieskazitelnej czystości plaży i wody.

Jednak nie tylko woda w morzu jest wyjątkowa. Także ta z kranu dostarczana do gdyńskich dzielnic odznacza się znakomitą jakością, lepszą niż większość sprzedawanych w butelkach. Ma większą zawartość magnezu i wapnia od wód źródlanych kupowanych w sklepie i można śmiało pić ją prosto z kranu!

Park w Orłowie Fot. Krzysztof Romański


Zdrowie

Gdynia ma rozbudowaną sieć placówek ochrony zdrowia.
Ponadto Miasto, dbając o zdrowie mieszkańców, od lat realizuje programy profilaktyczne, które dotyczą różnych schorzeń i skierowane są do wszystkich gdynian - od tych najmłodszych, czyli noworodków, po osoby powyżej 65 roku życia. W 2013 r. jest ich 14. Wykorzystują najnowsze osiągnięcia medycyny, jak np. w przypadku przeprowadzanych od pięciu lat szczepień dziewczynek przeciw wirusowi HPV.

Myślimy ekologicznie

Myśląc o środowisku Gdynia stara się zachęcić mieszkańców do wybierania alternatywnych wobec samochodu i bardziej przyjaznych dla otoczenia sposobów przemieszczania się. Kolorowy rower na ul. Świętojańskiej. Fot. Małgorzata Malinowska
Warty podkreślenia jest proekologiczny charakter taboru komunikacyjnego. Od 2007 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni zakupiło 16 autobusów napędzanych sprężonym gazem ziemnym. Na przestrzeni pięciu lat udało się zmniejszyć emisję szkodliwych substancji o ponad 800 ton i zaoszczędzić 3,9 mln zł.
Przykładami innych działań są m.in.: termomodernizacje budynków szkół, wprowadzenie parkometrów zasilanych energią słoneczną, modernizacja oświetlenia ulicznego, jak np. energooszczędny system na ul. Świętojańskiej.

Miasto kulturalne i dostępne dla wszystkich

Gdynia od lat sukcesywnie i kompleksowo realizuje ideę miasta przyjaznego i dostępnego dla wszystkich, za co w 2012 r., jako jedyne miasto w Europie Środkowo-Wschodniej, zostało wyróżnione w prestiżowym konkursie „Access City Award" organizowanym przez Komisję Europejską.
Samorząd przyjął zasadę, której konsekwentnie przestrzega: wszyscy gdynianie mają te same prawa, a niepełnosprawni powinny mieć jednakowe z osobami zdrowymi możliwości uczestnictwa w życiu miasta.
6 września 2013 r. premiera musicalu CHŁOPI wg powieści Władysława Reymonta –to zarazem uroczyste zakończenie wielkiej rozbudowy i modernizacji Teatru Muzycznego w Gdyni.Teatr Miejski jeszcze poczeka na nową siedzibę, a Scena Letnia w Orłowie osiąWszystkie nowe budynki użyteczności publicznej w Gdyni są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. To samo dotyczy powstającej w mieście nowej przestrzeni użytkowej. Są więc place zabaw dla dzieci z dysfunkcjami, plaże dostępne dla osób mających problemy z poruszaniem się, marina jachtowa, obiekty sportowe i kulturalne, podczas budowy których pamiętano o potrzebach niepełnosprawnych. Hala Sportowo-Widowiskowa „Gdynia" oferuje na przykład miejsca dla osób na wózkach, zarówno na widowni, jak i na płycie boiska, a podczas imprez sportowych wykorzystywana jest audiodeskrypcja dla osób niewidomych.

Wszystkie gdyńskie autobusy i trolejbusy są niskopodłogowe. Dla osób, które nie mogą skorzystać z komunikacji publicznej, prawie 20 lat temu uruchomiono mini-busy wyposażone w windę.

Autorzy ciekawych pomysłów i już zrealizowanych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych wyróżniani są w konkursie „Gdynia bez barier". W dotychczasowych 14 edycjach medalami nagrodzono prawie 50 osób, instytucji i organizacji, których inicjatywy przyczyniają się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, a 40 wyróżniono.

Pomoc zawsze blisko

Gdynia to miasto innowacji i nowatorskich rozwiązań również w obszarze wsparcia społecznego, którego jednym z głównych organizatorów jest MOPS.

Gdynia jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła w bardzo kompleksowy sposób asystenturę rodzin oraz podniosła na wyższy poziom pracę socjalną. W okresie 6 lat pracy gdyńskich asystentów rodziny nastąpił spadek liczby dzieci, które decyzją sądu trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto Gdynia jako jedno z pierwszych miast w Polsce całkowicie zlikwidowała duże domy dziecka, a wszystkie dzieci trafiające do tzw. pieczy zastępczej są umieszczane w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub kameralnych placówkach.

Pokłosiem szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami jest wprowadzenie Gdyńskiego Standardu Usług Opiekuńczych. Szeroka koalicja służb, instytucji i organizacji pozarządowych jest znakiem rozpoznawczym działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, którego głównym celem jest sprawna i skuteczna pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.
Więcej informacji na www.mopsgdynia.pl.

Ważna sprawa - drogi

Obecnie realizowane są najpilniejsze inwestycje drogowe w mieście.
Modernizowana jest ulica Morska, dzięki czemu istniejący pas drogowy będzie w pełni wykorzystywany, a przebudowane skrzyżowania umożliwią pojazdom płynny przejazd. Trwa również trzeci etap rozbudowy ul. Chwarznieńskiej - jej odcinka leśnego. Inwestycja, która zakończy się w październiku 2014 r., zwiększy przepustowość i przyczyni się do poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchów pojazdów i pieszych. Chwarznieńska jest głównym traktem komunikacyjnym dynamicznie rozwijającej się części miasta - tzw. Gdyni Zachód, czyli dzielnic Chwarzno i Wiczlino. Dziś na tym terenie mieszka ok. 7 tysięcy osób, ale w 2030 r. ma ich być ok. 50 tys. W ramach przebudowy ulic wykonywane są nowe nawierzchnie i chodniki, odwodnienia dróg, oświetlenie, porządkowana jest zieleń.

Realizowany jest także największy, koordynowany przez Gdynię, partnerski projekt o charakterze metropolitalnym „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ma on zrewolucjonizować poruszanie się po aglomeracji. Swoim zasięgiem obejmie ok. 150 trójmiejskich skrzyżowań. Pierwsze z nich zostały włączone do systemu.
W Gdyni bije już serce systemu, czyli Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem, z którego operatorzy zarządzać będą ruchem drogowym i transportem publicznym w mieście. Dzięki TRISTAR-owi i właściwemu sterowaniu światłami samochody zamiast stać w korkach w godzinach szczytu, będą mogły poruszać się ze stałą prędkością, co ma znacznie skrócić czas przejazdu głównymi arteriami aglomeracji. Zakończenie prac planowane jest 31 grudnia 2013 r., a całego projektu w pierwszej połowie 2014 r.

Gdynia przedsiębiorcza

W Gdyni działa prawie 37 tysięcy firm! Tylko w roku ubiegłym zarejestrowano blisko 5600 nowych. Decydującą rolę w życiu gospodarczym miasta odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, a bezrobocie jest jednym z najniższych w kraju
. W maju br. wynosiło 6,8% (w województwie stopa bezrobocia to 13,7, a w całym kraju 13,5%). Samorząd wspiera przedsiębiorców różnorodnymi inicjatywami, m.in. od 12 lat programem „Gdynia Przedsiębiorcza".

W jego ramach powstało, jako jedno z pierwszych w kraju, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, czyli wszystko w jednym okienku. Przy ul. 10 Lutego 24 przyszły przedsiębiorca załatwi wszystkie formalności związane z założeniem firmy. Centrum wspomaga też biznesy już istniejące, organizując m.in. szkolenia, warsztaty, udzielając informacji i pomocy w zdobyciu unijnych środków, kredytów, pożyczek.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Fot. Krzysztof RomańskiMłode firmy instalują się w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym. W tym roku zakończyła się, trwająca blisko 2,5 roku rozbudowa. Dla debiutantów przygotowano specjalną strefę start-up, dla projektantów - centrum designu, dla inżynierów - nowoczesną prototypownię, laboratoria elektroniczne i biotechnologiczne. Działa tu już blisko 300 firm.

Od jedenastu już lat odbywa się ogólnopolski konkurs „Gdyński Biznesplan". W dotychczasowych edycjach wzięło udział blisko 3,9 tys. osób. Wielu laureatów założyło własne firmy, które prężnie działają i dynamicznie się rozwijają, jak choćby IVONA Software (dawniej IVO Software), firma działająca właśnie na terenie Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego.

Bałtycki Port Nowych Technologii na terenach postoczniowych, to idealne miejsce do inwestowania. Są tam już takie firmy jak Crist, Nauta czy Gafako- pracodawcy dla kilku tysięcy osób.

Od dwunastu lat co roku odbywa się Międzynarodowe Forum Gospodarcze. Podczas tegorocznego forum, w październiku, omawiane będą tematy związane z gospodarka morską, lotniskami regionalnymi i restrukturyzacją terenów poprzemysłowych.

Gdynia obywatelska

Bardzo ważną rolę w życiu naszego miasta odgrywają organizacje pozarządowe. Tylko w minionym roku zrealizowały na rzecz lokalnej społeczności prawie 500 projektów wartości 56 mln zł.
Ich działania wspomaga samorząd Gdyni, który w drodze konkursów przeznacza na ten cel dotacje. Tylko w ubiegłym roku była to suma blisko 42 mln zł. Gdynianie co raz chętniej przekazują 1 % podatku na rzecz tego sektora. W tym roku odpisu dokonało ponad 60 % gdyńskich podatników (przy średniej krajowej ok. 40%), którzy kwotą 4,6 mln złotych zasilili organizacje pożytku publicznego.
Bardzo różnorodne projekty realizują gdyńskie organizacje. Oto niektóre z nich:
Fundacja Studentów i Absolwentów Pomeranian Students' Coalition organizuje Gdyńskie Debaty Młodych. Spotkania młodzieży z autorytetami w różnych dziedzinach życia uczą rozwiązywania problemów, angażują ludzi młodych w życie społeczne miasta.
Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni zajmuje się rewitalizacją ulic Opata Hackiego i Zamenhofa w Gdyni. Niezwykle aktywnie buduje silną i pełną inwencji społeczność lokalną. Europejski Dzień Sąsiada Fot. Mat. Prasowe Centrum Aktywnego Mieszkańca

Centrum Współpracy Młodzieży realizuje projekt „Gdynia dla wszystkich" - sprawdzający dostępność gdyńskich dzielnic dla osób niepełnosprawnych. Wolontariusze ocenili już Grabówek, teraz czas na Leszczynki i Chylonię.
Program „Gdynia Business Week", to letnia szkoła przedsiębiorczości dla młodych ludzi, którzy zakładają własną firmę i uczą się promocji stworzonego przez nią „produktu". Realizowany od 2009 roku przez Urząd Miasta Gdyni, Stowarzyszenie Absolwenci Gdynia Business Week, Stowarzyszenie Seattle-Gdynia Sister City Association (USA) i organizację Washington Business Week (USA).
„Kanapa Przedsiębiorczości" to pomysł Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, skierowany do osób niepełnosprawnych. Organizowane są spotkania, warsztaty, szkolenia, które mają za zadanie aktywizować, podnosić pewność siebie, pokazywać nowe możliwości.

Gdynia się zmienia

Miasto, to żywa, wciąż zmieniająca się tkanka. W przestrzeni urbanistycznej Gdyni zmiany widoczne są wręcz z dnia na dzień. Jednak w najbliższych latach ich skala będzie jeszcze większa, gdyż metamorfoza czeka tereny postindustrialne. Tam, gdzie kiedyś dominował przemysł przetwórczy i stoczniowy, powstanie nowe centrum Gdyni.


Największe przemiany czeka Molo Rybackie. Ten sztuczny półwysep, wysunięty w głąb Zatoki Gdańskiej i z trzech stron otoczony morzem, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie terenów w Polsce. Wkrótce powstaną tam lokale gastronomiczne, hotele, obiekty usługowe, biura, mieszkania, a także ciekawa przestrzeń publiczna - szerokie bulwary wzdłuż nabrzeży, mariny dla jachtów i gmach Muzeum Żeglarstwa. Na Molo Rybackim znajdzie pracę nawet do 4 tysięcy osób, a zamieszka około 9 tysięcy. Jednak należy pamiętać, że to nie stanie się od razu. Inwestycje będą prowadzone etapami, zapewne przez kilkanaście lat.
Obszar, na którym w przyszłości będzie biło serce Gdyni, należy do dzielnicy Śródmieście. W pobliżu znajduje się m.in. apartamentowiec Sea Towers oraz centrum Gemini. Obiekty te już wkrótce zyskają znakomite sąsiedztwo. Rozpoczęła się już budowa hotelu Courtyard by Marriott i biurowca, a to przecież tylko pierwszy etap projektu Gdynia Waterfront. W dalszej kolejności zmieni się samo centum Gemini i jego najbliższe otoczenie.

Nieco dalej na północ, na terenach stoczni remontowej Nauta otworzyła się jeszcze jedna szansa dla rozwoju miasta. Stocznia przenosi bowiem swoją działalność na tereny po Stoczni Gdynia, a obszar, który użytkuje obecnie - zwalnia. Również w tym miejscu powstanie ciekawe połączenie funkcji mieszkaniowych, usługowych i publicznych - zupełnie nowy kwartał miasta.

Otwarcie Gdynia InfoBox Fot. Sylwia Szumieleiwcz- TobiaszO wszystkich tych, i nie tylko tych, przemianach najwięcej dowiemy się odwiedzając Gdynia InfoBox. Tam, jak w soczewce, skupiają się informacje o przeobrażeniach, których areną jest miasto. W głównej sali Gdynia Infobox stanęła ogromna makieta miasta o rozmiarach prawie 8 x 4 m. Imponuje nie tylko wielkością, ale i dbałością o odwzorowanie szczegółu. Na makiecie znalazły się zarówno budynki istniejące, jak i te projektowane. Dopełnieniem dla makiety są wielkie ekrany dotykowe, które zabiorą oglądających w interaktywną podróż do przyszłości.

Z szacunkiem dla tradycji

Gdynia ma długą, ponad 80-letnią historię, z której mieszkańcy są bardzo dumni. Okazują to chociażby podczas urodzin miasta, uczestnicząc licznie w organizowanych uroczystościach i innych rocznicowych wydarzeniach, a także wywieszając gdyńskie flagi. Wyróżnia ich nie tylko lokalny patriotyzm. Co roku, 11 listopada, tłumnie uczestniczą w Gdyńskich Urodzinach Niepodległej, gromadząc się na trasie kolorowej parady i w radosnej, rodzinnej atmosferze świętując odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Gdynia może pochwalić się cennymi zabytkami, którymi opiekuje się miejski konserwator. Aby przetrwały i mogły służyć kolejnym pokoleniom, Miasto co roku dotuje prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Niezwykle cenny jest unikalny miejski zespół zabudowy modernistycznej, w tym wpisane na listę zabytków Śródmieście. Wszystkie budynki reprezentujące ten styl architektoniczny można zwiedzić, wybierając się na spacer trasami „Gdyńskiego Szlaku Modernizmu".

Do pasjonatów tematyki morskiej - legendarnych postaci, polskich transatlantyków, marynarki wojennej, historii budowy portu i miasta, wielkich regat, zlotów i wypraw żeglarskich - skierowany jest rozpoczęty w 2012 r. projekt „Legenda Morska Gdyni".
Dziejami oręża polskiego na morzu, jako jedyna tego typu placówka w kraju, zajmuje się Muzeum Marynarki Wojennej. Oferuje ono wystawę plenerową broni i uzbrojenia morskiego. Tuż obok, w reprezentacyjnym miejscu przy bulwarze Nadmorskim, znajduje się Muzeum Miasta Gdyni organizujące wystawy historyczne związane z miastem i regionem oraz nawiązujące do tradycji, prezentując jednocześnie zbiory kolekcjonerskie i eksponaty. A w 2014 r. otwarte zostanie Muzeum Emigracji. Jego siedziba mieścić się będzie w zabytkowym Dworcu Morskim przy ul. Polskiej 1. Sam adres jest symboliczny. Tutaj przez lata krzyżowały się szlaki polskich emigrantów. Ich losy nowoczesna placówka przedstawiać będzie w sposób pasjonujący i działający na wyobraźnię.

Młodość w Gdyni nie ma wieku

55, 60, 65 lat i więcej, to w Gdyni nie jest przeszkoda, by uczestniczyć w życiu Miasta, tworzyć, rozwijać się, korzystać z bogatej oferty kulturalnej, rekreacyjnej. Dba o to Centrum Aktywności Seniora, które koordynuje inicjatywy 18 organizacji pozarządowych, budując wraz z nimi wspólny system wsparcia seniorów gdyńskich.
Ponad 10 tys. gdynian korzysta z tej oferty. W pasjonujących zajęciach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku bierze udział ponad 2 tys. słuchaczy. Na zorganizowane zajęcia na basenie i fittnes chodzi 620 osób (23 grupy sportowe). Ponad 750 biletów otrzymali seniorzy bezpłatnie do kina, teatru, opery i na koncerty w ubiegłym roku. Blisko tysiąc osób brało udział w wycieczkach. 24 kluby seniora w dzielnicach , to miejsca spotkań blisko 2,5 tys. osób, które tu znajdują miłe towarzystwo i ciekawe zajęcia. To tylko niektóre informacje o licznych formach aktywności starszego pokolenia gdynian. Gdynscy Seniorzy Fot. Materiały prasowe CAS
Projekt Centrum Aktywności Seniora realizowany przez miasto Gdynia został w ub. roku uhonorowany przez Senat RP najwyższą nagrodą w konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji miedzypokoleniowej" skupiają ok. 10 tys. gdynian, którzy mimo emerytury pragną nadal uczyć się, brać udział w turystycznych wyprawach.

W Gdyni żyje się nie tylko dobrze, ale i długo. 41 mieszkańców, w tym 36 kobiet, liczy sobie 100 lat i więcej. Rekordzistka ma 107 lat, a najdłużej żyjący mieszkaniec Gdyni - 106. Za rok setne urodziny obchodzić będzie kolejnych 36 gdynian.

Gdynia aktywna - w zdrowym ciele zdrowy duch

W parkach, na bulwarach i leśnych ścieżkach, niezależnie od pory roku, tłoczno jest od biegających, spacerujących z kijkami czy jeżdżących na rowerach.

Do uprawiania tych dyscyplin sportu zachęca kampania społeczna „Gdyńskie Poruszenie", której celem jest pokazanie, że rekreacyjne uprawnianie sportów to najlepszy sposób, by zachować entuzjazm w każdym wieku. Treningi z instruktorami w dzielnicach odbywają się co dwa tygodnie, zawsze we wtorki o godz. 18.00, a dodatkowo raz w miesiącu organizowane są spotkania z udziałem lekarzy sportowych i profesjonalnych doradców.

Prawdziwym fenomenem są gdyńskie biegi uliczne, organizowane cztery razy do roku. Dystans 10 kilometrów każdorazowo pokonuje kila tysięcy entuzjastów biegania. W ostatnim biegu - w nocy z 21 na 22 czerwca do mety dobiegło 4336 osób.

Gdynia Biega Fot. Materiały prasowe GOSiR


***

O każdej porze roku gdynianie lubią spacerować po plaży, a latem zażywać kąpieli. Gdynia może pochwalić się czterema strzeżonymi kąpieliskami. Nadzorem ratowników objętych jest aż 600 metrów linii brzegowej. Gdyński „słoneczny patrol" spotkamy oczywiście na plaży Śródmieście, ale także w Redłowie (na wysokości Polanki Redłowskiej), Orłowie (na południe od molo) i w Babich Dołach. Warto wspomnieć, że Marina Gdynia, jeden z największych i najnowocześniejszych portów jachtowych w Polsce, i plaża Śródmieście otrzymały w tym roku Błękitną Flagę. To wyróżnienie przyznawane jest obiektom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie bezpieczeństwa, czystości wody i plaży.

Przypomnijmy, że w Gdyni swoje plaże mają także... czworonogi. W Orłowie, nieopodal Kolibek i w Oksywiu, mogą do woli biegać, kąpać i bawić się z właścicielami.

***

W Gdyni obiekty sportowe tworzą imponujące sportowe miasteczko, zwane Gdyńskim Forum Sportu.
W grudniu 2008 roku oddano do użytku nowoczesną, funkcjonalną i oryginalną w formie architektonicznej halę sportowo-widowiskową „Gdynia" z miejscami dla 5-tysięcznej publiczności podczas meczów, koncertów i kongresów.

W lutym 2010 roku nieopodal hali otwarto jedyny w Polsce profesjonalny stadion rugby o statusie stadionu narodowego. Spełniająca najwyższe światowe standardy sztuczna nawierzchnia, zadaszona trybuna dla 3 tysięcy kibiców i wyśmienite zaplecze, to znaki rozpoznawcze Narodowego Stadionu Rugby.

Rok później otwarto Stadion Miejski. Funkcjonalny i nowoczesny piłkarski piętnastotysięcznik. Stadion gościł też reprezentacje młodzieżowe największych futbolowych potęg, i był bazą treningową reprezentacji Irlandii podczas EURO 2012 i reprezentacji Urugwaju, przygotowującej się do pojedynku z Polską.

Warto pamiętać, że na terenie Forum Sportu w Gdyni znajduje się także hala lekkoatletyczna i siłownia, tu mieszczą się pełnowymiarowe boiska treningowe z naturalną i sztuczną murawą oraz hala treningowa z trybunami dla prawie tysiąca osób.