1107 (707) 2013-07-12 - 2013-07-18

Nowy system gospodarowania odpadami

1 lipca Gmina Miasta Gdyni, zgodnie z ustawą, przejęła obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców. Usługę odbioru odpadów powierzono wyłonionemu w drodze przetargu przedsiębiorstwu PRSP Sanipor.

Czy wiesz już wszystko o nowym systemie odbioru śmieci?
Ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynika, że firma wywozowa każdego tygodnia musi odebrać odpady z 15.700 punktów wywozowych dla 18.016 nieruchomości, przy czym w budynkach wielorodzinnych (powyżej 4 gospodarstw domowych) dwukrotnie.

Zamykasz pergolę - przekaż nam klucz!
W celu usprawnienia pracy firmy wywozowej i wyeliminowania przypadków nieodebrania śmieci zaleca się właścicielom i zarządcom nieruchomości zapewnienie dostępu do pojemników na śmieci poprzez otwieranie pergoli śmietnikowych, furt lub bram, za którymi się znajdują. Istnieje także możliwość jednorazowego przekazania kluczy do zamykanych pergoli i furt pracownikom PRSP Sanipor (podczas odbioru odpadów) lub Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 33, Dom Rzemiosła, III p., pok. 302 w godzinach 8.00-16.00 - klucze lub piloty w 2 egzemplarzach: jeden dla ekipy odbierającej odpady zmieszane, drugi dla ekipy odbierającej odpady segregowane.

Kolejne wystawki od września
Jeśli ktoś nie zdążył pozbyć się odpadów wielkogabarytowych w czerwcu, może to uczynić za dwa miesiące! W cztery kolejne soboty września i pierwszą października odbędą się we wszystkich dzielnicach Gdyni wystawki śmieci wielkogabarytowych, podczas których będzie można pozbyć się starych tapczanów, mebli, lodówek i innych zalegających w domu gratów.
Wystawki są wygodną formą pozbywania się śmieci wielkogabarytowych dla mieszkańców Gdyni, o czym świadczą dane - podczas ostatniej edycji wystawek w maju i czerwcu zebrano aż 1361 ton! (Zatem na jednego mieszkańca przypadło prawie 6 kilogramów odpadów).

Jak segregować śmieci?
Przypominamy, że pojemniki (we wszystkich typach zabudowy) powinny zostać oznaczone w następujący sposób:
• pojemnik niebieski - napis lub naklejka: PAPIER I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE;
• pojemnik żółty - napis lub naklejka: PLASTIK I METALE;
• pojemnik zielony - napis lub naklejka: SZKŁO;
• pojemnik na odpady zmieszane nie musi być specjalnie oznaczony, pod warunkiem, że jest innego koloru niż pojemniki do odpadów segregowanych.
Z kolei worki (tylko w zabudowie jednorodzinnej) powinny posiadać następujące oznaczenia: worek niebieski na PAPIER I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, worek żółty na PLASTIK I METALE oraz worek zielony na SZKŁO.

Szczegółowe zasady segregacji z zaleceniami, gdzie wrzucać poszczególne rodzaje śmieci, zostały zamieszczone na stronie internetowej www.smieciodnowa.pl.

Wszelkie informacje można otrzymać, dzwoniąc na numer infolinii: 58 77 23 500 oraz pisząc na adres poczty elektronicznej: smieciodnowa@gdynia.pl.