1107 (707) 2013-07-12 - 2013-07-18

Półfinał VI Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

Komisja Artystyczna Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, w składzie: Anna Zalewska-Uberman, Bogdan Ciosek, Wojciech Owczarski, po przeczytaniu 166 sztuk zgłoszonych do szóstej edycji konkursu, dokonała wyboru 42 tytułów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu.

W porządku alfabetycznym (niezhierarchizowanym) są to:

„BRONIEWSKI" Radosława Paczochy; „BYDŁO" Przemysława Jurka; „CARYCA KATARZYNA" Jolanty Janiczak; „CZEKAM NA TELEFON" Mikołaja Lizuta; „CZŁOWIEK BEZ SUFITU" Adama Sroki; „DAMA PIK" Tomasza Klimali; „DRAMAT RODZINNY" Angeliny Sielewicz; „HANNAH ARENDT MNIE KOCHA" Dany Łukasińskiej; „HARCE MŁODZIEŻY POLSKIEJ" Tomasza Śpiewaka; „I W GODZINĘ ŚMIERCI TWOJEJ" Barbary Sadurskiej; „JA - WISŁA" Agaty Wieczyńskiej-Krawiec; „JA JAKO...?" Stacha Szulista; „JA, MACIEK CHEŁMICKI" Przemysława Grociaka; „KAMIEŃ" Jarosława Jakubowskiego; „KRZYWICKA/KREW" Julii Holewińskiej; „KWAŚNE MLEKO" Maliny Prześlugi; „LATO WEDŁUG HOPPERA„ Agnieszki Kochanowskiej; „LEPSZY ŚWIAT" Jakuba Roszkowskiego; „LIFE IS LOADING" Mariusza Więcka i Jerzego Wójcickiego; „MÓJ NIEPOKÓJ MA PRZY SOBIE BROŃ" Mateusza Pakuły; „MY CLEANING LADY - MISTERIUM OCZYSZCZENIA" Katarzyny Wińskiej; „NEVER ENDING SORRY..." Abla Serno; „NIE BĘDZIE CUDU NAD WISŁĄ" Dariusza Pieniążka; „ODYSSEUS GERON" Mariusza Babickiego i Pawła Niewiadomego; „PĘTLA" Ewy Madeyskiej; „PĘTLA" Piotra Rowickiego; „PROFIL" Anny Bednarskiej; „REDUTY" Marka Kochana; „SCENA DLA KRÓLA" Michała Zantmana; „SETI@HOME" Magdy Kupryjanowicz; „SIEROTY Z WATERKNEES" Marcina Hycnara; „SIOSTRY MILLER" Anity Kaźmierczak-Hoffman; „SKÓRY" Bartłomieja Siwca; „SOTERIA" Justyny Dąbrowskiej; „SPACER KALEKICH" Piotra Cieńskiego; „W ŚRODKU SŁOŃCA GROMADZI SIĘ POPIÓŁ" Artura Pałygi; „WCHODZIĆ BEZ PUKANIA" Wojciecha Fułka; „WIZERUNEK" Wojciecha Jankowskiego; „WSZYSCY ŚWIĘCI. ZABŁUDOWSKI CUD" Piotra Tomaszuka; „ZŁOTE GODY" Tomasza Szeląga; „ŻEGNAM PANA, DOKTORZE JEKYLL NA ZAWSZE" Piotra Chrzana; „ŻYWOT POLAKA POCZCIWEGO?" Tomasza Stochniała.