1107 (707) 2013-07-12 - 2013-07-18

Studiuj kryminalistykę w Gdyni

Po wakacjach osoby z żyłką detektywa, miłośnicy powieści o Sherlocku Holmesie czy Herkulesie Poirot i oczywiście wszyscy zainteresowani mogą w Gdyni studiować kryminalistykę. Nowy kierunek uruchamia Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.
Kierunek uruchomiony zostanie od roku akademickiego 2013/14 na wydziale prawa i administracji, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i zaocznych. Zainteresować może zwłaszcza te osoby, które widzą siebie w roli przyszłych:
- specjalistów w służbach o charakterze policyjnym, zajmujących się ujawnianiem, zabezpieczaniem i opracowywaniem śladów i dowodów przestępstwa (technicy kryminalistyki);
- biegłych sądowych, przygotowujących opinie o charakterze dowodowym w procesach karnych;
- funkcjonariuszy więziennych;
- specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem publicznym;
- kuratorów sądowych;
- badaczy problemów społecznych.
Dzięki współpracy uczelni z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku większość zajęć będzie mieć praktyczny charakter. Studenci odbędą też cykl zajęć warsztatowych na terenie WSAiB, poświęconych technikom badań kryminalistycznych, takich jak: zabezpieczanie śladów przestępstwa czy analiza materiałów dowodowych.
Trwają zapisy na studia I i II stopnia, a informacji udziela Biuro Rekrutacji.
Kontakt:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
ul. Kielecka 7
tel. 58 660 74 10
e-mail: rekrutacja@wsaib.pl.