1107 (707) 2013-07-12 - 2013-07-18

WSAiB to najlepsza kadra i jakość absolwentów w rankingu Gazety Prawnej

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest najlepszym na Pomorzu i trzecim w skali kraju, wśród uczelni niepublicznych, ocenianych pod kątem jakości przygotowania absolwentów i doboru kadry - w najnowszym rankingu Wydziałów Prawa opublikowanym na łamach Gazety Prawnej.

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, otrzymała największą ilość punktów wśród wszystkich pomorskich uczelni niepublicznych w kategoriach: „Kadra" oraz „Wymogi i jakość absolwentów". Wynik ten oznacza, że Wydział Prawa i Administracji WSAiB znalazł się na 3. miejscu w kraju, wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

Ranking powstał w oparciu o gruntowną analizę wielu czynników. Przy ocenie jakości absolwentów i stawianych im wymogów autorzy zestawienia brali pod uwagę: liczbę godzin wykładów przewidzianych do przygotowania na egzamin z: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa handlowego, postępowania karnego, postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, obowiązek zdawania egzaminu z języka obcego, funkcjonowanie systemu ECTS, liczbę przedmiotów obowiązkowych kończących się egzaminem.