1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Centrum Aktywności Seniora zaprasza

Centrum Aktywności Seniora w oczekiwaniu na wrześniowe, kolejne zapisy na GUTW, zajęcia pozauniwersyteckie i sportowe, zaprasza w okresie letnim do siedziby przy ul. 3 Maja 27 - 31, tel. 58 661 55 38 oraz do Miejskich Klubów Seniora:
- w Chyloni, ul. Wawrzyniaka 4, tel. 58 625 75 77,
- na Witominie, ul. Widna 8, tel. 58 621 13 45,
- w Orłowie, ul. Orłowska 66, tel. 58 624 82 66.

ikona