1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Gdynia - port kulturalnego dialogu

21 lipca w Gdyni rusza „Baltic Culture Wave" w którym uczestniczyć będą muzycy z pięciu nadbałtyckich krajów. Polacy, Duńczycy, Litwini, Niemcy i Szwedzi wezmą udział w warsztatach muzycznych, które zwieńczy koncert na plaży śródmieście w Gdyni.

Z każdego kraju wybranych zostało 3-4 muzyków. Jeden z artystów ma być ekspertem w dziedzinie tradycyjnej muzyki swojego kraju i specjalizować się w grze na jednym z tradycyjnych instrumentów regionu. Ważne jest również, by artysta ten oprócz specjalistycznej znajomości tradycji był zainteresowany i otwarty na nowe trendy w muzyce. Pozostali muzycy poruszają się w obrębie nowoczesnych gatunków muzycznych, takich jak: rock, jazz, muzyka elektroniczna itd.

Uczestnicy będą jednocześnie nauczycielami i uczniami, warsztaty mają na celu pobudzenie wzajemnych inspiracji, jak również poszukiwanie elementów wspólnych dla wszystkich uczestniczących krajów partnerskich. Każdego dnia wieczorem w gdyńskim Blues Clubie (godz. 20.00) odbędą się otwarte jam session z udziałem muzyków z krajów partnerskich i przedstawicieli lokalnej sceny muzycznej.
Zwieńczeniem Festiwalu będzie koncert finałowy „Harbour Dialogue" na plaży w Gdyni, który odbędzie się 24 lipca o godz. 21.00. Muzycy z pięciu krajów zaprezentują przygotowany w czasie warsztatów materiał będący wynikiem współpracy wszystkich muzyków. Proces tworzenia tego koncertu pomyślany został jako dialog między przedstawicielami różnych krajów, jak i dialog między instrumentami ludowymi a nowoczesnymi.

Wstęp na koncert finałowy i jam session jest bezpłatny.