1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Pracownicy PUP w Gdyni uczą się języka migowego

Siedmiu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami, uczy się języka migowego. Zajęcia rozpoczęły się w maju i potrwają do końca listopada. Uczestniczki szkolenia, poza nauką podstaw języka migowego, zapoznają się także z kulturą osób głuchoniemych.
Znajomość języka migowego przez pracowników Urzędu Pracy umożliwi osobom niedosłyszącym i głuchoniemym samodzielne załatwienie sprawy w Urzędzie, bez konieczności korzystania z pośrednictwa tłumacza.
Kurs języka migowego odbywa się w ramach projektu konkursowego „Urzędnik na plus III" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.