1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Projekt ENTER.HUB pomaga urządzić miasto

Gdynia we współpracy z 12 partnerami z Włoch (Reggio Emilia), Hiszpanii (IMPEFE - Ciudad Real i Girona), Niemiec (Ulm i Rostock), Francji (Creil Agglomeration), Polski (Łódź), Szwajcarii (Lugano), Szwecji (Örebro region), Portugali (Porto) i Wielka Brytania (Preston) realizuje w ramach programu URBACT II - unijny projekt ENER.HUB.

To program wymiany wiedzy i doświadczeń promujący zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Europejskiej Polityki Spójności. Projekt zakończy się w kwietniu 2015 r. Efektem wspólnych działań będą opracowania lokalne. W naszym mieście dotyczyć będą przestrzeni przy dworcu Gdynia Główna.
Według założeń ta część śródmieścia ma stać się przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców oraz turystów, m.in. poprzez rozwiązanie problemów transportowych (np. zbyt duża odległość między przystankami, niepełna informacja transportowa), utworzenie przyjaznej strefy miejskiej czy zapewnienie odpowiedniego dostępu do usług.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia (ULSG), składającej się z przedstawicieli wielu gdyńskich instytucji oraz firm. Kolejne zaplanowano na wrzesień. Jednym z podjętych tematów będzie zagospodarowanie przestrzeni przyjaznej pieszym.