1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Sprostowanie

Uwaga! Wydział Środowiska UM wyjaśnia, że ekipy wywozowe PSPR Sanipor nie mogą przyjmować od Państwa kluczy lub pilotów do bram.
Oto co należy zrobić z kluczami:
W celu usprawnienia pracy firmy wywozowej i wyeliminowania przypadków nieodebrania śmieci zaleca się właścicielom i zarządcom nieruchomości zapewnienie dostępu do pojemników na śmieci poprzez otwieranie pergoli śmietnikowych, furt lub bram, za którymi się znajdują. Istnieje także możliwość przekazania kluczy do zamykanych pergoli i furt w siedzibie PRSP Sanipor przy ulicy Sportowej 8 oraz Handlowej 12 lub pracownikom Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 33, Dom Rzemiosła, III p., pok. 302 w godzinach 8.00 - 16.00 - klucze lub piloty w 2 egzemplarzach: jeden dla ekipy odbierającej odpady zmieszane, drugi dla ekipy odbierającej odpady segregowane.