1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych po urlopie

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych zaprasza na pierwsze, po przerwie urlopowej, spotkanie w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 31).
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 6 sierpnia w godz. 12.00 - 14.00.