1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Wakacyjne zbiórki krwi

19 lipca 2013 r. w godz. 8.30 - 13.00 odbędzie się ambulansowa zbiórka krwi organizowana przez Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi w Gdyni.
Zbiórka krwi odbędzie się przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14. Poboru krwi dokona personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Gdańska. Strona internetowa: www.hdkstrazgdynia.doverie.pl.
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje 25 lipca 2013 r. w godz. 9.00 - 13.00 kolejne ambulansowe pobory krwi pod hasłem „Pracownicy Magistratu krew oddają - gdynian również zapraszają". Chętnych do oddania krwi serdecznie zapraszamy na parking przed Urzędem Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Informacje, kto może zostać krwiodawcą i jak się do tego przygotować, znajdują się na stronie: www.krew.gda.pl.