1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Wolontariusze poszukiwani

Fundacja FLY poszukuje osób chętnych do wolontarystycznego prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2013/2014 dla seniorów.
Potrzebni są specjaliści:
- nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, politologia),
- przedmiotów ścisłych, nauk przyrodniczych, historii,
- języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego),
- zajęć artystycznych w szczególności: malarstwo, decoupage, rysunek artystyczny,
- zajęć rekreacyjnych i ruchowych: joga, choreoterapia, taniec.
Zajęcia mogą prowadzić nie tylko wykwalifikowani nauczyciele - mile widziani są pasjonaci, specjaliści w swoich dziedzinach. Wymiar godzin, termin zajęć - do uzgodnienia.
Zgłoszenia: CV wraz z krótką ofertą zajęć należy wysyłać na adres e-mail: biuro@fundacjafly.pl.