1108 (708) 2013-07-19 - 2013-07-25

Zapisy do...

Żłobek U Cioci Kloci Gdynia Dąbrowa, ul. Poziomkowa 88, zaprasza maluszki od 10 m-ca do 3 lat. Więcej na stronie: www.ucioci.pl. Kontakt tel 601 663 622.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2013/ 2014 do:
- technikum budowlanego o 4-letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzeniem kwalifikacji w zawodzie. Uczniowie zdobywają umiejętność pracy na komputerze w specjalistycznych programach budowlanych. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
- zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 o 3 -letnim cyklu nauczania. Placówka zapewnia naukę w klasach wielozawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Zakłady produkcyjne, usługowe lub rzemieślnicze to miejsca praktyk uczniów (placówka pomaga w znalezieniu praktyki zawodowej).
Kształci w wielu zawodach rzemieślniczych m.in. lakiernik, mechanik samochodowy, blacharz, elektryk, kucharz, cukiernik, piekarz, złotnik-jublier, fotograf. Preferowane są kierunki budowlane jak: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, betoniarz - zbrojarz. Uczniowie w zawodach stolarz i tapicer mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach. Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla absolwentów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych:
- Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
- Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
Kursy odbywają się w systemie zaocznym - piątki, soboty i niedziele co 2 tygodnie. Kończą się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca dla dziewcząt i chłopców.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42.
***
Trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni na kierunkach:
- studia I stopnia: Filologia (angielska, hiszpańska), Pedagogika (studia nauczycielskie i nienauczycielskie), Grafika komputerowa, DESIGN - Projektowanie Moda, Fotografia artystyczna i promocja marki;
- studia podyplomowe kwalifikacyjne i dokształcające.
Pełna oferta na stronie internetowej: www.pwsns.edu.pl. Kontakt: e-mail: rekrutacja@pwsns.edu.pl, tel. 58 623 09 22 w.126, rekrutacja on-line. Godziny pracy: pon., wt., czw., pt. 8.00 - 16.00, śr. 8.00 - 18.00, sob. 8.30 - 14.30.
***
Trwa rekrutacja w Akademii Morskiej w Gdyni na studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia. Kandydaci mogą składać aplikacje na 7 kierunków studiów w zakresie 30 specjalności. Osoby zainteresowane studiami w Akademii Morskiej w Gdyni mogą składać dokumenty na:
- Wydział Elektryczny (www.we.am.gdynia.pl),
Kierunek: Elektrotechnika, Specjalności: Elektroautomatyka Okrętowa, Komputerowe Systemy Sterowania, Elektroautomatyka;
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Specjalności: Elektronika Morska, Systemy i Sieci Teleinformatyczne.
- Wydział Mechaniczny (www.wm.am.gdynia.pl),
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, Specjalności: Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych, Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych, Inżynieria Eksploatacji Instalacji, Inżynieria Produkcji, Eksploatacja Siłowni Okrętowych II.
- Wydział Nawigacyjny (www.wn.am.gdynia.pl),
Kierunek: Nawigacja, Specjalności: Transport Morski, Technologie Offshorowe, Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim, Żegluga Arktyczna.
Kierunek: Transport, Specjalności: Transport i Logistyka, Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne.
- Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (www.wpit.am.gdynia.pl),
Kierunek: Zarządzanie, Specjalności: Logistyka i Handel Morski, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Internet i Multimedia w Zarządzaniu, Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, Informatyka w Transporcie i Handlu, Zarządzanie Informacją w Administracji Publicznej, Nowoczesne Narzędzia Zarządzania, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej.
Kierunek: Towaroznawstwo, Specjalności: Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością, Organizacja Usług Turystyczno - Hotelarskich, Handel i Usługi - Menedżer Produktu, Usługi Żywieniowe i Dietetyka, Menedżer Produktu Kosmetycznego.
I tura rekrutacji potrwa do 23 lipca br. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.am.gdynia.pl.
***
Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni prowadzi rekrutację na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie dwóch dyscyplin naukowych:
- Elektronika;
- Elektrotechnika.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.we.am.gdynia.pl.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni prowadzi nabór na następujące kierunki: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa. Rekrutacja trwa do 21 sierpnia 2013 r. Informacje można uzyskać w siedzibie szkoły (81-346 Gdynia ul. Żeromskiego 31), tel. 58 620 81 17.
Strona internetowa: www.msz.vti.pl.
***
Centrum Kształcenia Dorosłych (Gdynia, ul. Opata Hackiego 8 -10) ogłasza nabór do klas pierwszych:
- Szkoły policealnej w Gdyni: administracja, rachunkowość, opiekunka środowiskowa, informatyka, bhp, opiekun medyczny.
- Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego.
Strona internetowa: www.eckd.pl, tel. 507 172 373, 58 623 09 22 w. 121. 

ikona