1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

Aktywni z YMCA

Gdyńska YMCA zaprasza na zajęcia dydaktyczne, hobbystyczne (brydż, szachy, fotografia, florystyka), artystyczne (malarstwo, rysunek, techniki artystyczne) i ruchowe (gimnastyka kręgosłupa, joga, choreoterapia, gimnastyka, kinezygerontoprofilaktyka) do Gdyńskiej Akademii Srebrnego Wieku.
Więcej informacji pod nr tel. 58 620 31 15.