1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku - zapisy na rok akademicki 2013/2014

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku przygotowuje się do nowego roku akademickiego. Zapisy odbędą się w dniach 23 - 27 września 2013 w godz. 8.15 - 14.00 w Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31.

Kryteria zapisów: zameldowanie w Gdyni, ukończony 60. rok życia. Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, dwa zdjęcia do indeksu i legitymacji (podpisane: imię, nazwisko, Pesel).

Opłata obowiązkowa: 30 zł/semestr (w ramach tej opłaty można wybrać trzy przedmioty wykładowe). Dodatkowo płatne: każdy lektorat języka obcego - 40 zł/semestr, kurs komputerowy niezależnie od miejsca jego odbywania - 40 zł/semestr.

Zapisy na zajęcia pozauniwersyteckie w roku akademickim 2013/2014 odbędą się również w dniach 23 - 27 września w godz. 8.15 - 14.00 w Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31. Kryteria zapisów: zameldowanie w Gdyni, ukończony 60. rok życia. Potrzebne dokumenty: dowód osobisty. Opłata obowiązkowa: 30,00 zł/semestr (w ramach tej opłaty można wybrać do trzech przedmiotów, w tym tylko jedno zajęcie ruchowe).