1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

Kursy językowe

Siesta ul. Armii Krajowej 30 IV piętro zaprasza osoby w wieku 50+ na kursy językowe angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Koszt to 11 zł za lekcję 60 minutową przy grupie 10 osobowej. Zaprasza również osoby zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach do zgłaszania się na nieodpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego.
Informacje i zapisy: tel. (58) 781 09 66, e-mail:info@siesta.pl; http://www.siesta.pl/.