Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

Pierwszy miesiąc z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi

Ilość odpadów segregowanych przez gdynian jest imponująca! Po początkowych trudnościach udało się niemal całkowicie opanować odbiór odpadów zmieszanych. Zdiagnozowano błędy i skorygowano harmonogramy ich odbioru. 

Zmiany te nie są duże i obejmują w szczególności:
- ujęcie w harmonogramie nieruchomości pominiętych;
- właściwe zakwalifikowanie nieruchomości do zabudowy jedno- lub wielorodzinnej w przypadkach stwierdzenia błędów w tym zakresie;
- częstotliwość odbierania odpadów została dostosowana do faktycznych potrzeb  nieruchomości.

Firma Sanipor informuje, że mogą jeszcze nastąpić nieznaczne przesunięcia w harmonogramie wywozu odpadów zmieszanych, w szczególności dzielnicach: Mały Kack, Orłowo, Dąbrowa. Mieszkańcy będą na bieżąco informowani o zmianach. Zakończenie dopasowywania harmonogramów zostanie zakończone najpóźniej 23 sierpnia.

Udało się również rozwiązać problem braku dostępu do pergol śmietnikowych. Obecnie firma wywozowa odbiera bez zakłóceń odpady zmieszane ze wszystkich nieruchomości w Gdyni, a incydentalne przypadki braku odbiorów są na bieżąco wyjaśnianie i uzupełniane.
W lipcu 2013 r. łącznie odebrano od mieszkańców Gdyni i zagospodarowano 4 960,65 ton odpadów zmieszanych.

Dynamicznie i korzystnie zmienia się sytuacja dotycząca dotrzymywania terminów wynikających z harmonogramów odbioru odpadów segregowanych. Harmonogramy będą musiały ulec modyfikacjom, w rezultacie bardzo dużego i pozytywnego odzewu mieszkańców na apel o segregację odpadów  oraz w związku z sukcesywnie rosnącą  liczbą pojemników na te odpady w poszczególnych nieruchomościach. Dostawianie przez mieszkańców oraz zarządców pojemników na segregowane frakcje odpadów sprawiają, że ciągle wydłużają się trasy pojazdów odbierających te odpady. To zaś oznacza, że odbiór odpadów surowcowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi harmonogramami nie zawsze jest możliwy.

Według danych statystycznych przekazanych Urzędowi Miasta przez zakład zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach, w trzech miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2013 r. z Gdyni trafiło tam:
- ok. 94 ton plastiku (średnio 31 ton miesięcznie);
- ok. 330 ton papieru i opakowań wielomateriałowych (średnio 110 ton miesięcznie);
- ok. 235 ton szkła (średnio 78 ton miesięcznie).

Firma wywozowa tylko w lipcu odebrała z nieruchomości w Gdyni:
- 152,53 ton plastiku;
- 190,89 ton papieru i opakowań wielomateriałowych;
- 165,48 ton szkła.

Apel do zarządców nieruchomości
!
Prosimy zweryfikować wielkość (pojemność) pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych, które można zakupić lub wydzierżawić. Według obserwacji część zarządców nie była przygotowana na odzew gdynian na segregację. Skargi dotyczące  przepełnionych  pojemników wynikają właśnie z tego, że pojemniki są zbyt małe.