1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

Sportowe soboty na Pogórzu

14 września 2013 r.. zapraszamy na amatorski turniej piłki nożnej rozgrywany na sztucznej murawie Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21.  Rozpocznie on cykl imprez sportowych organizowanych przez Radę Dzielnicy Pogórze zatytułowanych „Sportowe soboty na Pogórzu".

W każdą pierwszą lub drugą sobotę miesiąca, będą odbywały się zawody sportowe z różnych dyscyplin sportowych. Koordynatorem turniejów jest Michał Olszewski.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7.09.2013 r. Powinno ono zawierać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska uczestników oraz tel.  kontaktowy i e-mail do kapitana drużyny. Zgłoszenia należy kierować na adres: michalolsz@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona.