1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

Wolontariat europejski młodzieży

Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni przy ul. Komandorskiej 42/4, poszukuje osób chętnych do wyjazdu w ramach Wolontariatu Europejskiego.

Obecnie trwa rekrutacja do projektów:
- w austriackim Wiedniu do pracy w domu opieki, którego podopiecznymi są dorosłe osoby niepełnosprawne (intelektualnie i ruchowo). Wolontariusz/ka będzie pracować w godzinach popołudniowych (14.00-22.00);
- we Włoszech w dwóch żłobkach, których podopiecznymi są dzieci do lat 3;
- w Doniecku na Ukrainie, zadaniem wolontariuszy z Polski będzie organizowanie czasu wolnego dzieci i osób starszych, by motywować ich do działania i podnieść ich poziom świadomości europejskiej.

Wszystkie projekty są skierowane do osób wieku 18-30 lat.
Koszty wyżywienia, zakwaterowania, programu, kieszonkowe oraz 90% kosztu transportu międzynarodowego pokrywają organizatorzy. Wolontariusze opłacają jedynie 10% kosztów transportu. Projekty finansowane są przez Program Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu".

Aby wziąć udział w którymś z projektów należy przesłać CV ze zdjęciem oraz wypełniony formularz w języku angielskim dostępny na stronie www.cwm.org.pl najpóźniej do 30.08.2013 r. Dokumenty możesz przesłać dostarczyć osobiście, przesłać faxem 58 660 64 45, lub emailem sonia@cwm.org.pl.