1112 (712) 2013-08-23 - 2013-08-29

XIX „Gdynia w kwiatach 2013” - do 30 sierpnia

Z uwagi na liczne prośby mieszkańców przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu „Gdynia w kwiatach 2013". Kto jeszcze się nie zgłosił, a chciałby pokazać swój kolorowy ogród, taras czy balkon, musi się spieszyć. Został tylko tydzień. 30 sierpnia upływa termin przyjmowania zgłoszeń. To już XIX edycja skierowana do wszystkich tych, którzy mają ochotę zaprezentować swoje ogrodnicze sukcesy innym.

Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do Konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu". Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.). Mile widziane będą dołączone do kuponu fotografie w formie cyfrowej na płycie CD. Na kuponach należy podać numer konta należącego do osoby, wspólnoty lub instytucji biorącej udział w konkursie. Nie podanie numeru konta jest jednoznaczne z deklaracją osobistego odbioru nagrody w kasach Urzędu Miasta Gdyni, w wyznaczonym dniu.

Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta (p. 203) lub wysłać pocztą na adres: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu.

Komisja konkursowa przyzna nagrody główne Prezydenta Miasta w ww. kategoriach o wartości 1170,00 zł netto (1300 brutto) każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii po 306,00 zł netto (340 zł brutto).