1113 (713) 2013-08-30 - 3013-09-05

„Gdynia na Fali”, czyli długofalowy program edukacji żeglarskiej

Program „Gdynia na fali" nabrał wiatru w żagle. Znamy już jego Ambasadorów, a także skład grupy Gdynia Sailing Team. We wrześniu 2013 r. rozpocznie się cykl spotkań z żeglarstwem w gdyńskich szkołach.

Wybitni gdyńscy żeglarze i olimpijczycy Marcin Czajkowski oraz Maciej Grabowski otrzymali od prezydenta Gdyni nominacje na Ambasadorów. Będą sprawować opiekę merytoryczną nad projektem i aktywnie uczestniczyć w jego realizacji. Zadaniem Ambasadorów jest także promowanie miasta jako żeglarskiej stolicy Polski i gdyńskich sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej.

- Ważnym aspektem jest pokazanie, że żeglarstwo to nie tylko sport, ale i pasja, sposób na życie. To, że jesteśmy żeglarską stolicą Polski, daje nam niesamowite możliwości, by tę przygodę rozpocząć - mówi Maciej Grabowski.

Ambasadorzy poprowadzą także spotkania z dziećmi oraz młodzieżą i co roku wskażą najlepszych gdyńskich żeglarzy.
- Sukcesy muszą mieć podstawy w szkoleniu najmłodszych żeglarzy. Chcemy, by bezpośredni kontakt z zawodnikami formatu światowego, wzajemna pomoc, wspieranie przynosiły efekty - podkreśla prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Znany jest pierwszy skład Gdynia Sailing Team, czyli grupy najbardziej utytułowanych młodych żeglarzy, którzy w najbliższym roku będą startować w regatach jako oficjalny team Gdyni. Będą to: Filip Ciszkiewicz (Laser Radial, dwukrotny Mistrz Europy Juniorów 2013), Tytus Butowski (Optimist, Mistrz Europy 2013), Aleksandra Melzacka (Optimist, dwukrotna Mistrzyni Polski 2012 i 2013), Mikołaj Staniul (Optimist, Mistrz Polski 2013).

We wrześniu, wraz z nowym rokiem szkolnym, rozpocznie się cykl spotkań z żeglarstwem w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, czyli edukacyjna część programu „Gdynia na fali". Ambasadorzy opowiedzą uczniom o żeglarstwie, morzu oraz zachęcą do uczestniczenia w zajęciach gdyńskich szkółek żeglarskich. Doradzą, jak zrobić szkolenie na patent żeglarski, motorowodny oraz patent sternika. Spotkaniom towarzyszyć będzie wystawa zdjęć i sprzętu żeglarskiego. Każdy uczeń uczestniczący w programie otrzyma informator „Jak w Gdyni zostać żeglarzem?".

- Chcemy umożliwić dzieciom spotkania z najlepszymi zawodnikami, olimpijczykami. Mamy nadzieję, że dzięki temu część z nich zdecyduje się na uprawianie żeglarstwa i zapisze się do klubów - mówi Beata Szadziul, pełnomocnik prezydenta ds. polityki rodzinnej, która wraz z Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji koordynuje projekt.

Celem programu „Gdynia na fali" jest wzmocnienie więzi z morzem i regionem morskim najmłodszych mieszkańców Gdyni, promocja wiedzy o żeglarstwie, morzu oraz o korzyściach wynikających z nadmorskiego charakteru miasta. Ponadto ma on wspierać żeglarstwo sportowe oraz promować sukcesy gdyńskich żeglarzy w Polsce i za granicą.
W pierwszym roku funkcjonowania programu „Gdynia na fali" na jego realizację przeznaczono 100 tys. zł. Warto jednak dodać, że Gdynia od lat wspiera szkółki żeglarskie. Na ten cel tylko od września 2012 r. do czerwca 2013 r. z budżetu miasta przeznaczono ponad 300 tys. zł.