1115 (715) 2013-09-13 - 2013-09-19

Historia sztuki w MDK

Zajęcia historii sztuki adresowane są do miłośników sztuk pięknych, w tym zwłaszcza do uczniów liceów ogólnokształcących, liceów plastycznych i różnego typu szkół artystycznych. Spotkania będą wędrówką po fascynującej krainie sztuki w różnych epokach. Ćwiczenia interpretacji i analizy: malarstwa, rzeźby i architektury przyczynią się do poszerzenia wiedzy o sztuce, rozwijania warsztatu historyka sztuki, co wpłynie korzystnie na zdanie egzaminów maturalnych i testów na architekturę.
Zajęcia dla młodzieży w wieku 15 - 18 lat odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury (obok Akademii Morskiej) we wtorki w godz. 17.00 - 18.30. Zajęcia z teatru dla młodzieży w wieku 13 - 18 lat odbywają się w MDK w poniedziałki w godz. 16.30 - 18.45.
Kontakt: Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia,
Tel. kontaktowy: 58 698 86 18 wew. 27.