1115 (715) 2013-09-13 - 2013-09-19

Na zdrowie...

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ul. Pułaskiego 4 zaprasza do uczestniczenia w niżej wymienionych programach:
Refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie:
- „Profilaktyka raka szyjki macicy", etap podstawowy. Badania wykonuje się co 36 miesięcy u kobiet w wieku 25 - 59 lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Co 12 miesięcy u kobiet w wieku 25 - 59 lat obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV (typem wysokiego ryzyka).
Rejestracja osobista w gabinecie ginekologicznym lub telefonicznie pod numerem 58 711 61 15;
- „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego", etap podstawowy. Badania wykonuje się co 24 miesiące u kobiet w wieku 50 - 69 lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Co 12 miesięcy u kobiet w wieku 50 - 69 lat u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA. Badania przeprowadza się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (po wcześniejszej rejestracji). Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42 lub 58 711 60 43;
- mieszkanki Gdyni na badania finansowane z budżetu Gminy w zakresie:
- „Wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40 - 49 lat", które nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach mammografii. Badania przeprowadza się w gabinecie mammograficznym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 (po wcześniejszej rejestracji).
Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42 lub 58 711 60 43;
- mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne, w zakresie:
- „Wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat". Badania przeprowadza się w gabinecie okulistycznym. Rejestracja osobista w rejestracji lub telefoniczna pod numerem 58 711 60 00 w godzinach 8.00-18.00.
W przychodni działa Poradnia Diabetologiczna. Do poradni wymagane jest skierowanie. Rejestracja osobista lub telefoniczna w godzinach od 8.00 do 18.00. Tel. 58 711 60 00.
***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię.
Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00. Tel. kontaktowy 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36.
Program zajęć obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia integracyjne, terapię zajęciową.
***
Jeśli cierpisz z powodu depresji, masz niskie poczucie wartości, a twoje życie jawi się jako problem nie do rozwiązania, skorzystaj z Programu 12 Kroków Anonimowych Depresantów. Depresja jest postępującą chorobą, którą można powstrzymać.
Anonimowi Depresanci: http://grupaadgdynia.strefa.pl. Grupy AD zapraszają:
- Grupa AD „Optymiści", ul. św. Mikołaja przy parafii św. Mikołaja - Dom Katechetyczny, piątek godz. 18.00;
- Grupa AD „Gdyńska Nadzieja", ul. Traugutta 9 (wejście na tyłach budynku CZP.), wtorek godz. 13.00;
- Grupa AD „Radość", ul.Traugutta 9 (wejście na tyłach budynku CZP), niedziela godz. 13.00.
***
Przychodnia „Euromedicus Sp.z o.o.", ul. Czechosłowacka 3, zaprasza na bezpłatny program wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 45 - 55 lat. Rejestracja telefoniczna: poniedziałek - piątek w godz. 11.30 - 13.00 pod nr tel. 58 660 81 71 lub osobiście w gab. 208, II piętro.
***
Anonimowi Żarłocy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania AŻ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Ośrodku Wsparcia Psychoterapeutycznego „Podwójny Problem", ul. Traugutta 9 (w 1-szy czwartek miesiąca mityng otwarty, można przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, nie trzeba utożsamiać się z problemem).
***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście" Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 44, oferuje dwa programy profilaktyczne z zakresu mammografii:
- Program sponsorowany przez Miasto Gdynia. Bezpłatne badanie przysługuje mieszkankom Gdyni urodzonym w latach 1964 - 1973;
- Program sponsorowany przez NFZ. Bezpłatne badanie przysługuje paniom (rocznik od 1944 do 1963), które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Programem nie mogą być objęte kobiety ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową piersi.
Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 78 11 829.