1115 (715) 2013-09-13 - 2013-09-19

Nowe Zeszyty Gdyńskie

W dziekanacie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 (róg ul. 3 Maja), można otrzymać nowy, ósmy nr Zeszytów Gdyńskich. Publikacja, jak w latach poprzednich, zawiera referaty wygłoszone na konferencji poświęconej tożsamości kulturowo-cywilizacyjnej Gdyni, która odbyła się w lutym br., w rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Oprócz tekstów pokonferencyjnych Zeszyty zawierają także inne opracowania o Gdyni, przygotowane specjalnie dla potrzeb tegorocznego wydawnictwa.

Zeszyty nr 8, oprócz interesującego wstępu przygotowanego przez dr Helenę Głogowską, otwiera artykuł prof. Andrzeja Chodubskiego pt. „Migracje jako wartość kulturowa" oraz tekst dr Joanny Leskiej-Ślęzak o kierunkach emigracji z Gdyni w okresie międzywojennym. O współczesnej emigracji mówi artykuł mgr Beaty Banaszek pt. „Wybrane aspekty tożsamości emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii". Ponadto prof. Sławomir Sutowski analizuje represje polityczne w Marynarce Wojennej w latach 1945 - 56, zaś ks. dr Mirosław Gawron opisuje cierpienie i straty ludności w okresie okupacji niemieckiej na podstawie relacji mieszkańców Cisowej.

Interesujące są także inne teksty jak np. dr Mariusza Kardasa o kształtowaniu się administracji publicznej w przedwojennej Gdyni, czy artykuł mgr Elżbiety Makowskiej o historii Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wydanie kolejnego tomu Zeszytów Gdyńskich zostało dofinansowane ze środków Miasta Gdynia.