1115 (715) 2013-09-13 - 2013-09-19

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni we współpracy z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie sposobu opodatkowania dochodów osiąganych z różnych źródeł za granicą. Szkolenie odbędzie się 18 września 2013 r. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 (sala 107, I piętro, w godz. 14.00 - 15.00). Na spotkanie zaprasza również Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni. Zostanie omówiony temat ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Spotkanie odbędzie się 18 września 2013 r. w siedzibie urzędu przy ulicy Hutniczej 25 (sala nr 304, III piętro) w godz. od 15.00 do 16.00.