Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1115 (715) 2013-09-13 - 2013-09-19

Trwa rekrutacja na studia w Akademii Morskiej

Do końca września br. trwa II tura rekrutacji w Akademii Morskiej w Gdyni. Uczelnia kształci zarówno w specjalnościach morskich, jak i lądowych. Kandydaci mogą wybierać spośród 4 wydziałów, 7 kierunków i 30 specjalności. Uczelnia zaprasza do podjęcia studiów na:
- Wydziale Elektrycznym (www.we.am.gdynia.pl) na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja;
- Wydziale Mechanicznym (www.wm.am.gdynia.pl) na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn;
- Wydziale Nawigacyjnym (www.wn.am.gdynia.pl) na kierunkach: Nawigacja, Transport;
- Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (www.wpit.am.gdynia.pl) na kierunkach: Zarządzanie, Towaroznawstwo.
Studenci podczas praktyk na Darze Młodzieży i Horyzoncie II mają możliwość przeżycia swojej pierwszej, morskiej przygody. Praktyczne umiejętności nabywają również podczas zajęć w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach tematycznych.
Więcej informacji o rekrutacji na www.am.gdynia.pl oraz www.facebook.com/Akademia.Morska.w.Gdyni.

***

Wydział Elektryczny Akademii Morskiej zaprasza do podjęcia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskie) lub drugiego stopnia (magisterskie) na kierunkach: Elektrotechnika oraz Elektronika i telekomunikacja.
Na kierunku Elektrotechnika studia pierwszego stopnia prowadzone są w specjalnościach:
- Komputerowe systemy sterowania,
- Elektroautomatyka okrętowa,
a na kierunku Elektronika i telekomunikacja w specjalnościach:
- Systemy i sieci teleinformatyczne,
- Elektronika Morska.
Na kierunku Elektrotechnika studia drugiego stopnia prowadzone są w specjalnościach:
- Komputerowe systemy sterowania,
- Elektroautomatyka,
natomiast na kierunku Elektronika i telekomunikacja w specjalnościach:
- Systemy i sieci teleinformatyczne,
- Elektronika Morska.
Dokumenty należy składać do 19 września 2013 r. w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego (ul. Morska 83, p. C-219, tel. 58 69 01 651). Elektroniczna rekrutacja: https://rekrutacja.am.gdynia.pl/.